Pályázati lehetőség

Kedves Pályázók!

Ezúton tisztelettel tájékoztatom, hogy az Autonómia Alapítvány pályázatot hirdet települések önkormányzatai, roma/cigány kisebbségi önkormányzatai, és civil szervezetei számára, hogy hozzásegítse azokat a roma integrációt szolgáló hazai és EU-s forrásokhoz, elsősorban humán fejlesztési területen.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 10.

A pályázatról részletesebb információk az alábbi elérhetőségi linken olvashatóak:

http://www.epir.hu/hirek/palyazat-civil-szervezetek-es-intezmenyek-europai-unios,-roma-integraciot-szolgalo-forrasokhoz-segitese-celjabol-315.html

 


 

Hamarosan lejár az első kifizetési kérelem benyújtásának meghosszabbított határideje!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló, 2012. július 28-án hatályba lépett 76/2012. (VII. 27) VM rendelet rendelkezései alapján az első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidő – a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén – 2012. december 31-ig hosszabbodott meg.

 

A határidő közeli lejáratára tekintettel ismételten felhívjuk a módosító rendelet alapján érintett ügyfeleink figyelmét arra, hogy akik az első kifizetési kérelmük benyújtását az eredeti határidőben elmulasztották, 2012. december 31-ig nyújtsák be első kifizetési kérelmüket, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.

 

Az elszámolási kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, ha az MVH a benyújtott kifizetési kérelemre (kérelmekre) indult eljárásban a kérelemnek helyt adó, vagy – nem kizárólag egyéb elszámolható költségeket jóváhagyó – részben helyt adó határozatot hoz.

 

Figyelem! A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.

 

Az első kifizetési kérelem kötelező benyújtására irányadó határidő meghosszabbításával kapcsolatos részletes információk a Tájékoztatás az első kifizetési kérelem benyújtási határidő módosításáról linken érhetők el.

 

 

Pályázat a többfunkciós közművelődési intézmények szolgáltatási kínálatának bővítésére

Tájékoztatom, hogy megjelent az IKSZT-khez kapcsolódó TÁMOP 3.2.3.B-12/1 jelű „Építő közösségek” - B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése című ÚSZT pályázat az NFÜ gondozásában.

A pályázati konstrukció egyik kedvezményezettje a jelenleg már működő IKSZT Címbirtokosok köre (kivételt képeznek a Közép-Magyarországi régió IKSZT-i).

A kapcsolódó dokumentumok, tájékoztató- és segédanyagok letölthetők:

http://www.nfu.hu/palyazat_a_tobbfunkcios_kozmuvelodesi_intezmenyek_szolgaltatasi_kinalatanak_bovitesere

 

 

Megjelent a 113/2012 (XI.9) VM rendelet

Tisztelt Pályázók!

 

A Magyar Közlöny 149. számában megjelent a 113/2012 (XI.9) VM rendelet az egyes agrár és vidékfejelsztési támogatási tárgyú miniszteri rendelet módosításáról. A rendelet Falumegújítás- és fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése jogcímek vonatkozásában is tartalmaz módosításokat.

A közlöny az alábbi linken érhető el: http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/14846.

MVH Közlemények:

Vidéki örökség megőrzése: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1662012

Falumegújítás- és fejlesztés: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1652012

 

BENYÚJTÁSI IDŐSZAK HOSSZABBÍTÁS

 

Megjelent a 108/2012 (XI. 9.) IH Közlemény a Falumegújítás, -fejlesztés és Vidéki örökség megőrzése intézkedések keretében nyitva álló támogatási kérelem benyújtási időszak meghosszabbításáról 

 

Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleinket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési pból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet kereteiben meghirdetett támogatási kérelem benyújtási időszakot az Irányító Hatóság 2012. november 15-ről 2012. november 30-ig meghosszabbítja.  A határidő meghosszabbításáról szóló jogszabály módosítás legkésőbb a 2012. november 12-től kezdődő héten olvasható a Magyar Közlönyben.

Interjú

VI.Ifjúsági Napok

2012. október 19. és 21. között a Morotva Egyesület szervezésében megrendezésre kerülnek a VI. Ifjúsági Napok. A változatos programok között láthatjuk például az Ifjúsági Fúvószenekar nyitókoncertjét, több térségi néptáncegyüttes bemutatóját illetve a Kabai Nyári Színház előadását is.

A rendezvény az EMVA-LEADER program keretében valósul meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYHÁZAK, ÖNKORMÁNYZATOK ÉS NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Tisztelt Pályázók!

A Magyar Közlöny 129. számában megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet!

Pályázatok benyújtási határideje: 2012.10.15-2012.11.15

A Közlöny az alábbi linken tölthető le: www.kozlony.magyarorszag.hu/pdf/14386

A közlemény és a csatolandó dokumentumok megtalálhatóak a PÁLYÁZATOK menüpont alatt!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATOK, NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS EGYHÁZAK RÉSZÉRE

Tisztelt Pályázók!

A Magyar Közlöny 129. számában megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet!

Pályázatok benyújtási határideje: 2012.10.15-2012.11.15

A Közlöny az alábbi linken tölthető le: www.kozlony.magyarorszag.hu/pdf/14386

A közlemény és a csatolandó dokumentumok megtalálhatóak a PÁLYÁZATOK menüpont alatt!

 

 

 

Bihari Mézlovagrend Avató - 2012.10.12-13

2012.10.12-13-án a Berettyóújfalu és Vidéke Méhészek Egyesület szervezésében megrendezésre kerül a Bihari Mézlovagrend Avató ünnepség. A program keretében méhészettel kapcsolatos szakmai fórumok, bemutatók szórakoztatják a vendégeket, illetve egy mézüzem látogatáson is részt vehetnek  a megjelentek.

A rendezvény az EMVA-LEADER program keretében valósul meg.

Őszirózsa Fesztivál - Bojt

2012. október 19-21 között Bojton a Bojt Községért Kulturális Hagyományőrző és Fejlődését Elősegítő Alapítvány szervezésében megrendezésre kerül a Bojti Őszirózsa Fesztivál. A három napos rendezvényen egészségügyi előadások, szűrések, főzőverseny, népi színjátékok és még sok más színes program várja a vendégeket.

A program az EMVA-LEADER program keretében valósul meg.

Megjelent az új Arculati Kézikönyv

Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 97/2012 (VIII. 15.) közleménye a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről.

A közlemény és mellékletei az alábbi linken érhetőek el:

http://www.kormany.hu/download/1/e2/a0000/97-2012%20IH%20kozlemeny.zip#!DocumentBrowse

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=401#!DocumentBrowse

Felhívás

Tisztelt Pályázók!

Hamarosan megnyitásra kerül az EMVA Falumegújítás- és fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése című támogatási lehetőség. Előre láthatólag a következő célterületekre lehet majd kérelmet benyújtani:

Bővebben: Felhívás

Megjelent az Építési Normagyűjtemény 2012/2 verziója

 

Megjelent 2012. 07. 20-án az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI.8.) VM rendelethez kapcsolódó 79/2012. (VI.20.) MVH Közlemény módosítása, melyben a legfontosabb változás a 6. oldalon jelenik meg: „Építési beruházás esetén a 2012. július 1-én hatályos (2012/2 verzió) építési normagyűjtemény alkalmazandó.” (Sajnos a kitöltési útmutatót nem módosították, de a módosított Közleményben szereplő az irányadó.

 

Amennyiben már benyújtásra került a támogatási kérelem, melyben a Kitöltési útmutató szerinti 2012/1 verziót használtak, úgy a 2007. évi XVII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján újra benyújthatják az érintett betétlapokat a benyújtási időszak végéig (2012. 07. 31-ig). Ebben az esetben a legutóbbi dokumentumokat vesszük figyelembe.

Ha még nem adták postára a kérelmüket, akkor kérem, dolgozzák át a 2012/2 verzió szerint, tekintettel a referencia árakra.

 Az alábbi közlemények megtalálhatóak a dokumentumtárban:

  • 79/2012 (VI.20) MVH közlemény
  • Hacs címlista
     

Pályázati felhívás

Pályázati lehetőség a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez!

Pályázatok benyújtási határideje: 2012. 07. 01. - 2012. 07. 31.

Cím: Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület

4101 Berettyóújfalu, Pf. 57

Részletes feltételek megtalálhatóak a Pályázatok menüpont alatt.