Figyelemfelhívás

Tisztelt Pályázók!

 

A 174/2013 (VIII.1) számú IH közlemény miatt Egyesületünk a 2013.július 24-ei Helyi Bíráló Bizottság ülés után beérkezett Szolgáltatásfejlesztésre irányuló projekt adatlapok elbírálását felfüggeszti forráskimerülés miatt. Valamint az IH közleményben meghatározott 2013.08.01 20:00 órai hatállyal felfüggeszti a pályázatok benyújtási lehetőségét szolgáltatásfejlesztésre irányuló projektek tekintetében.  

Amennyiben a források felhasználása kapcsán változás következik be maradéktalanul tájékoztatjuk Önöket.

 

Felfüggesztés a szolgáltatásfejlesztésre irányuló pályázatok benyújtása tekintetében

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Irányító Hatóság a 174/2013 (VIII.1) számú  közleményében 2013.08.01 napján 20:00 órai hatállyal felfüggeszti az illetékességi területünkön a pályázatok benyújtási lehetőségét a szolgáltatásfejlesztésre irányuló projektek kapcsán, mivel a beadott pályázatok kalkulált támogatási igénye meghaladta a maximálisan szolgáltatásfejlesztésre fordítható forrás összegét.

Amennyiben a források felhasználása kapcsán változás következik be, maradéktalanul tájékoztatni fogjuk Önöket!

Közlemény letölthető az alábbi linken!

 

 

LEADER - Nyilatkozattételre felszólító levél kapcsán való teendők

Tisztelt Pályázók!

 

Teendők a nyilatkozattételre felszólítás esetén:

A bekért dokumentumok benyújtására alkalmas felület az MVH holnapján érhető el az alábbi linken: Ügyfélkapus belépés

Belépést követően meg kell adni a Nyilatkozattételre felszólító végzés iratazonosítóját és iktatószámát!

A feltöltéshez szükséges segédlet valamint a formanyomtatványok a Dokumentumtár menüpont alatt megtalálhatóak.

  

KIFIZETÉSI KÉRELEM BEADÁSI IDŐSZAK

Tisztelt Pályázók!

 

Az EMVA Mikrovállalkozás létrehozása és fejlesztése; Turisztikai tevékenységek ösztönzése; Falumegújítás és fejlesztés valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímben támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2013.08.01-12.31 között elektronikus úton jogosultak benyújtani kifizetési kérelmet

A közlemények és csatolandó dokumentumok az alábbi linken érhetők el:

   - EMVA - Mikrovállalkozás létrehozás és fejlesztése

   - EMVA - Turisztikai tevékenység ösztönzése

   - EMVA - Vidéki örökség megőrzése

   - EMVA - Falumegújítás és fejlesztés

 

RENDELET MÓDOSÍTÁS

A Magyar Közlöny 2013. 07. 29. napi számában megjelent 65/2013. (VII.29.) VM rendelet, mely az alábbiak szerint módosította többek között a 35/2013. (V.22.) VM rendeletet:

 - LEADER TK3 körben, rendezvény esetén a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően előzetes szemle nélkül, az ügyfél saját felelősségére a pályázat befogadását megelőzően megkezdhető!

- a jogcímrendeletben foglaltaktól eltérően  hozzájáruló nyilatkozat benyújtása csak építéssel járó beruházások esetén kötelező.

 

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

30. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenység – a (2) bekezdésben és a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – előzetes helyszíni szemle nélkül, az ügyfél saját felelősségére, a pályázat befogadását megelőzően is megkezdhető.”

31. § A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén – a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – mellékelni kell a következő

dokumentumok egyszerű másolatát:]

„d) a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot.”

32. § A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:

„24. § (1) E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet]

megállapított 6. § (4) bekezdését, 14. § (2) bekezdés d) pontját, a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor

folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel hatályon kívül helyezett 14. § (1) bekezdés e) pontját a 65/2013.

(VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.”

33. § Hatályát veszti a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 14. § (1) bekezdés e) pontja.

34. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésében meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 22. § (2) bekezdés 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § (2) bekezdés 2014. január 1-jén lép hatályba.

 

Helyi Bíráló Bizottsági ülés augusztus

Következő Helyi Bíráló Bizottsági ülés: 2013.08.14 (Szerda)

 

Beérkezett LEADER pályázatok 4

A támogatott projektek közül eddig összesen 87 projekt lett záradékolva. A záradékolt projektek közül Gazdaságfejlesztésre 451.675.479 Ft, Szolgáltatásfejlesztésre pedig 360.246.673 Ft irányul, ami összesen 811.922.152 Ft.

Beérkezett LEADER pályázatok 3

A támogatott projektek közül eddig összesen 73 projekt lett záradékolva. A záradékolt projektek közül Gazdaságfejlesztésre 407.970.615 Ft, Szolgáltatásfejlesztésre pedig 284.571.710 Ft irányul, ami összesen 692.542.325 Ft.

A kiadott támogatói nyilatkozatok alapján mindösszesen 1.317.948.600 Ft igény érkezett be, melyből Szolgáltatásfejlesztésre 665.932.660 Ft, míg Gazdaságfejlesztésre 652.015.940 Ft irányul.

HBB ülés Július

Tisztelt Pályázók!

Következő Helyi Bíráló Bizottsági ülésre 2013.07.24-én (szerdán) kerül sor!

SZERVERHIBA

Figyelem!

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ma délelőtt (2013.07.10-én) szerverhiba miatt nem tudtuk fogadni az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött leveleket. Amennyiben levelet küldtek ezen e-mail címre, kérem újra küldjék el számunkra!Beérkezett LEADER pályázatok 2

Egyesületünkhöz 2013.07.08-áig összesen 242 darab projekt adatlap érkezett be. Eddig a Helyi Bíráló Bizottság 4 ülést tartott, ahol összesen 239 projekt adatlap került előterjesztésre. A kiadott támogatói nyilatkozatok alapján mindösszesen 1.074.464.303 Ft igény érkezett be, melyből Szolgáltatásfejlesztésre 547.191.857 Ft, míg Gazdaságfejlesztésre 527.272.446 Ft irányul.

A támogatott projektek közül eddig összesen 54 projekt lett záradékolva. A záradékolt projektek közül Gazdaságfejlesztésre 296.094.390 Ft, Szolgáltatásfejlesztésre pedig 186.007.262 Ft irányul, ami összesen 482.101.652 Ft.HBB ülés

Tisztelt Pályázók!

Következő Helyi Bíráló Bizottsági ülésre 2013.07.05-én kerül sor!

Beérkezett LEADER pályázatok

Egyesületünkhöz 2013.06.28-áig összesen 222 darab projekt adatlap érkezett be. Eddig a Helyi Bíráló Bizottság 3 ülést tartott, ahol összesen 154 projekt adatlap került előterjesztésre. A kiadott támogatói nyilatkozatok alapján mindösszesen 761.243.025 Ft igény érkezett be, melyből Szolgáltatásfejlesztésre 410.260.711 Ft, míg Gazdaságfejlesztésre 350.982.314 Ft irányul.

A támogatott projektek közül eddig összesen 38 projekt lett záradékolva. A záradékolt projektek közül Gazdaságfejlesztésre 251 126 828 Ft, Szolgáltatásfejlesztésre pedig 131.043.762 Ft irányul.


Megjelent a 91/2013. (VI.06.) számú MVH Közlemény a LEADER támogatások részletes feltételeiről

Megjelent a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 91/2013. (VI.06.) számú közleménye, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

A közlemény letölthető az alábbi linken: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk912013

MEGKEZDHETŐ A PROJEKT ADATLAPOK BENYÚJTÁSA

Megjelentek a LEADER Intézkedési Tervek!

Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések irányító hatóságának 51/2013. számú (VI.5.) közleménye a LEADER Program harmadik, 2013-ban meghirdetett pályázati köréhez kapcsolódó LEADER Intézkedési Tervek közzétételéről!

Az alábbi linken elérhető:
http://www.kormany.hu/hu/dok?type=401&year=2013#!DocumentBrowse

Projekt adatlapok 2013.06.06. -tól benyújthatóak!

Címünk: Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület, Berettyóújfalu, Kossuth utca 25.

Kérjük mielőtt projekt adatlapját behozza, telefonon egyeztessen időpontot az Elérhetőségek menüpont alatt található telefonszámok valamelyikén!

A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) első ülésére 2013.06.12-én kerül sor!

Irányító Hatóság által jóváhagyott dokumentumok letölthetők a LEADER 2013 menüpont alatt!

Kérem minden nyomtatványt formanyomtatványon nyújtson be (minden dokumentum 5 kötelező logóval rendelkezik)! A nyomtatványok végleges formája 2013.06.05-én kerültek feltöltésre a honlapra!


Megjelent a LEADER rendelet!

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet, amely elérhető a Magyar Közlöny 79. számában.

A támogatási rendelet értelmében a LEADER pályázatokat elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2013. június 17-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-én 18:00 óráig.

A pályázat benyújtásának előfeltétele többek között, hogy az ügyfél rendelkezzen a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) által kiadott támogató nyilatkozattal, mivel ezáltal biztosítható, hogy a tervezett projekt az illetékes LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában (HVS) meghatározott célkitűzések megvalósulásához járuljon hozzá.

A pályázat benyújtásáról további részletese információk az alábbi linken olvashatók.

Rendelet letöltése itt!Közlemény

A Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület elhatárolódik minden olyan információtól, amely pályázat írást, projekt menedzsmentet ajánl az Egyesület nevében.

A Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület sem pályázatírással, sem projekt menedzsmenttel nem foglalkozik.

Amennyiben a jövőben a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület nevében bárki a fentiekben megjelölt szolgáltatást hirdet, vagy kínál úgy a szükséges jogi lépéseket kénytelenek leszünk megtenni!

 

Beadási határidő módosulása

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a LEADER rendelet kihirdetési engedélyezésének elhúzódása miatt, IH vezetői döntés alapján a pályázat benyújtási időszak június 3. helyett június 17-én kezdődik annak érdekében, hogy a kihirdetést követően rendelkezésre álljon a tervezett felkészülési idő . A pályázatokat változatlanul forráskimerülésig de legkésőbb augusztus 31-ig lehet majd benyújtani.

Tájékoztató fórumok

Tisztelt Pályázóink!
Ezúton szeretettel meghívjuk a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület Lakossági Fórumaira.

          Komádi, 2013. május 13. 9.00 óra, Közösségi Ház  (Fő út, 5-7 sz.)
          Püspökladány, 2013. május 13. 14.00 óra, Városháza –Házasságkötő terem

Témák:
1.  LEADER pályázatok beadásának rendje, döntési folyamat
2.  A Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Intézkedési Terve
3.  LEADER rendelet tervezet

VÁRJUK ÖNÖKET SZERETETTEL!

 

FIGYELEM!

Tisztelt Pályázók!

A mai nap a LEADER 2013 menüpont alatt feltöltésre került az Irányító Hatóság által kért módosítási javaslatokkal kiegészített, átdolgozott LEADER Intézkedési terv, Projekt adatlap kitöltési útmutatója, Üzleti terv valamint a Működtetési és fenntarthatósági terv. Emellett feltöltésre került a Helyi Bíráló Bizottság végleges eljárásrendje, a LEADER rendelet tervezete illetve a LEADER eljárásrend.

A dokumentumok tájékoztató jellegűek az Irányító Hatóság jóváhagyásáig!


Megjelent a 39/2013 (V. 3.) IH közleménye

Tisztelt Pályázók!

Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 39/2013 (V. 3.) közleménye, amely a Falu és Vidéki örökség jogcímekben a folyamatban lévő TK3 kérelmekre vonatkozóan szabályozza a de minimis alkalmazását:

http://www.kormany.hu/download/9/ef/d0000/39-2013%20IH%20kozlemeny.pdf#!DocumentBrowse

 

Hamarosan indulnak a LEADER pályázatok!

A LEADER pályázatokhoz kapcsolódó kitöltendő dokumentumok valamint a LEADER intézkedési terv (pályázati kiírás) megtalálható a LEADER 2013 menüpont alatt. A dokumentumok tájékoztató jellegűek az Irányító Hatóság jóváhagyásáig!


LEADER pályázat 2013 - Projektötlet gyűjtés

PROJEKTÖTLET GYŰJTÉS – LEADER PÁLYÁZAT 2013!

 

A Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 41 településén is kezdetét vette a LEADER pályázati kiírás előkészítése, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata. 2013. április 5-ig várjuk a vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok stb. fejlesztési elképzeléseit. A letölthető formanyomtatványon várjuk a projektötleteket e-mail-es (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.) vagy személyes (munkanapokon 7:30 –tól 16:00 óráig, az Egyesület irodájában, Berettyóújfalu, Kossuth u. 25.) beadással.

 

Bővebben: LEADER pályázat 2013 - Projektötlet gyűjtés

Ezúton hívjuk fel figyelmét az EMVA monitoring adatszolgáltatási kötelezettségre

Tisztelt Gazdálkodó Partnerünk!

 Ezúton hívjuk fel figyelmét az EMVA monitoring adatszolgáltatási kötelezettségre. Az adatszolgáltatási határidő 2013. március 12. – én lejár!!!!!!

A tavalyi módon, azaz elektronikus felületen kell feltölteni 2013. február 13. - március 12. között a monitoring adatokat mindenkinek, aki valamely EMVA jogcím keretében támogatási határozatot kapott 2012. december 31-ig.

 A monitoring adatszolgáltatás elmaradása esetén az MVH mulasztási bírságot róhat ki, amely 500 ezer forintig terjedhet!

A monitoring adatszolgáltatás ügyfélkapus bejelentkezés során lehetséges, melyhez az alábbi böngésző ajánlott: Firefox Portable. 

 Letöltés után ki kell csomagolni, majd használható is. Letölthető innen, bal oldalon fent a sarokban:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/viewer/1000007 

A Nemzetgazdasági Minisztérium az Európai Bizottsággal 2013-ban is pályázatot hirdet az Európai Vállalkozások Ösztönzésére létrehozott Díj elnyerésére.

Tisztelt Partnerünk!

A Nemzetgazdasági Minisztérium az Európai Bizottsággal 2013-ban is pályázatot hirdet az Európai Vállalkozások Ösztönzésére létrehozott Díj elnyerésére.

Kérem, hogy ajánljon olyan személyeket, vállalkozókat, illetve szervezeteket, akik megítélése szerint alkalmasak lennének arra, hogy tevékenységükkel, vállalkozásösztönzési projektükkel képviseljék hazánkat a Díj nemzetközi fordulójában.
A pályázati kiírást és a nevezéshez szükséges dokumentumokat a következő oldalon találja meg:
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/dij-az-europai-vallalkozasok-osztonzesere-2013
További információt tartalmaz a Díj hivatalos facebook oldala is."

Leader Térségek Közötti Együttműködés

Megjelent az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013 (III.5) VM rendelet.

A rendelet a Magyar Közlöny 37. számában olvasható, ami az alábbi linken elérhető: http://www.magyarkozlony.hu/pdf/16366

Felhívás adatváltozás bejelentésére!

Tisztelt Pályázók!

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a Takarékszövetkezetek egyesülése miatt az itt folyószámlát vezető ügyfelek bankszámla száma változik, mely módosulást az MVH ügyfél nyilvántartási rendszerébe a G002-es regisztráció módosító lap benyújtásával szíveskedjenek jelezni! A G002-es betétlap letölthető a Dokumentumtár menüpont alatt!

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton hívjuk fel figyelmét az EMVA monitoring adatszolgáltatási kötelezettségre.

Elektronikus felületen kell feltölteni 2013. február 13. - március 12. között a monitoring adatokat mindenkinek, aki valamely EMVA jogcím keretében támogatási határozatot kapott 2012. december 31-ig.

Bővebben: Tisztelt Partnerünk!

Megjelent a 14/2013 IH közlemény

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet értelmezéséről szóló 14/2013 (II. 11.) Irányító Hatósági közlemény.

http://www.kormany.hu/download/6/2a/c0000/14-2013%20IH%20kozlemeny.pdf#!DocumentBrowse

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=401#!DocumentBrowse

Vidéki Mustra – Termelői piac a főváros szívében

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) nyílt pályázatot hirdet a 2013. január 11. napjától, péntekenként megrendezésre kerülő „Vidék Mustra – Termelői piac a főváros szívében” elnevezésű rendezvényen való részvételre vidéki termelők, kézművesek és kézműves élelmiszert készítők részére.

http://www.mnvh.eu/hirek/1369/20121221/palyazati-felhivas

Módosult a támogatási előleg igénybevételének részletes feltételeiről szóló 171/2012.(XI.30.) MVH közlemény

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtható támogatási előleg igénybevételének részletes feltételeiről szóló 171/2012. (XI.30.) MVH közlemény módosításáról szóló  5/2013 (I.18.) számú MVH Közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk52013

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1712012

Figyelem: Február 1-től csak elektronikus úton nyújthatók be kifizetési kérelmek számos beruházási támogatásnál!

2013. február 1-jén nyílik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtásának újabb időszaka.

Az érintett jogcímek az alábbiak:

• Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK)
• Baromfi telepek korszerűsítése
• Kertészet korszerűsítése
• Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése (Kertészeti gépbeszerzés)
• Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése 1-2. (Erdészeti gépbeszerzés)
• Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (Szárító)
• Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése (Öntözés)
• Mezőgazdasági utak fejlesztése (Mezőgazdasági út)
• Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP)
• Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítése (Nyersszesz, nyersolaj)
• Falumegújítás és -fejlesztés (Falufejlesztés)
• Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (Mikrovállalkozás)
• Turisztikai tevékenységek ösztönzése (Turizmus)
• Vidéki örökség megőrzése
• Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének egyes jogcímei (LEADER)

Fontos változás, hogy a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet február 1-jén hatályba lépő módosítása értelmében a felsorolt jogcímek tekintetében kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton, az MVH által rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. Az aktuális beadási időszak 2013. február 1-től május 31-ig tart.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 19/2013. (I.22.)számúMVHözlemény: http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk192013

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 27/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk272013

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 26/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk262013

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 25/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk252013

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről szóló 24/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk242013

Megjelent a 35/2013.(II.5.) számú MVH közlemény

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (II. 5.) számú MVH Közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk352013