XII. Városnapi Narancs Nyuszi futás Püspökladányban

Húsvéti játszóház és táncház Kabán

Figyelemfelhívás LEADER jogcímben nyert pályázók részére

Tisztelt Pályázók!

A LEADER Intézkedési terv értelmében az

    - Új szálláshely kialakításának, meglévő szálláshely fejlesztésének és bővítésének támogatása;

    - Turisztikai szolgáltatás fejlesztésének támogatása;

    - Helyi termékekkel foglalkozó mikrovállalkozások támogatása;

    - Kisértékű vállalkozás-fejlesztése;

    - Helyi vállalkozások versenyképességének erősítése, növelése

intézkedésben támogatást nyert kérelmek esetében a pályázónak vállalnia kell, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egy időben a megvalósult projektről képes (minimum 3db fotó), szöveges beszámolót bocsát a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület rendelkezésére, melyet az egyesület a saját honlapján megjelentet.

Ennek elmulasztása szankciót von maga után!

VIII. Magyar-Román Lakodalmas és Vőfélytalálkozó Pocsajon

Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése

Tájékoztatom, hogy megjelent az Irányító Hatóság 6/2015 számú közleménye a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet megjelenéséről.

A megnyitásra kerülő két célterület keretében támogatás vehető igénybe új és már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, a második célterület keretében pedig egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez új gépjármű beszerzésének segítségével.

A közlemény megtalálható az alábbi linken:  http://umvp.kormany.hu/download/7/e0/e0000/IHk_2015_006_%28III_13%29_IHkozlemeny.pdf

Tájékoztató a Magyar Nemzeti Bank több pénzintézetet érintő döntéseivel kapcsolatos teendőkről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a BRB Buda Regionális Bank ZRT. (N-JÉ-I-7/2015. számú végzés), a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank ZRT. (N-JÉ-I-6/2015. számú végzés), a Dél-Dunántúli Takarék Bank ZRT. (N-JÉ-I-4/2015. számú végzés) és az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank ZRT. (N-JÉ-I-5//2015. számú végzés) (a továbbiakban: pénzintézetek) engedélyeinek korlátozása és felfüggesztése miatt azon ügyfelek részére nem teljesíthet kifizetést, akik a felsorolt pénzintézeteknél rendelkeznek MVH-hoz bejelentett fizetési számlaszámmal. Az utalások újraindítása érdekében szükséges teendőkről a Hivatal az alábbi tájékoztatást adja:

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) határozatai alapján (feltételesen) visszavonta illetve korlátozta a felsorolt pénzintézetek számára kiadott pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyeket és egyidejűleg az esetleges végelszámolás vagy felszámolás kezdő időpontjáig felügyeleti biztosként kirendelte a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.) (a továbbiakban: Nkft.) azzal, hogy az irányadó jogszabályi előírások alapján a pénzintézeteknél a felügyeleti biztosi teendőket az Nkft. által kijelölt két felügyeleti biztos látja el.

Az MNB döntései alapján az MVH az esedékes kifizetéseket a pénzintézetek ügyfelei részére mindaddig nem teljesíti, amíg azok új fizetési számlaszámot nem jelentenek be.

A fentiekre figyelemmel az MVH kéri valamennyi érintett ügyfelét, aki az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe az érintett pénzintézeteknél vezetett fizetési számlaszámot jelentett be, hogy egy másik pénzintézetnél nyisson új fizetési számlát és az új fizetési számlaszámot jelentse be a lenti formanyomtatványok egyikén.

A természetes személyek (magánszemélyek, őstermelők, egyéni vállalkozók) a G1010-01-es nyomtatványon, nem természetes személyek (gazdasági társaságok, egyéb szervezetek) a G1020-01-es nyomtatványon jelenthetik be új fizetési számlaszámukat! A fizetési számlaszám módosítását a nyomtatványok kitöltésével - személyesen, vagy postai úton - kell bejelenteni az MVH bármely szervezeti egységénél.

Az adatok módosítására irányuló kérelmek formanyomtatványait A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) számú közlemény 1. számú, illetve 2. számú melléklete tartalmazza, amelyek az alábbi linkekre kattintva közvetlenül is elérhetőek.

G1010-01 Nyomtatvány
G1020-01 Nyomtatvány

Különösen felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a kérelemhez csatolni kell az ügyfél azonosításához szükséges adatokat tartalmazó, az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszám létezését igazoló, két hónapnál nem régebbi fizetésiszámla-kivonat másolatát, vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi, az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszámot tartalmazó nyilatkozatát.

A fentiektől eltérően kell eljárnia azoknak az ügyfeleknek, akik a pénzintézetekkel - az ügyfél és a pénzintézet közötti finanszírozási (hitel) kapcsolattal összefüggő - az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített fizetési számlaszámra vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: banki megállapodás) kötöttek. Amennyiben ezen ügyfelek a fizetési számlaszámukat meg kívánják változtatni, arra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a banki megállapodás az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerből való törléséhez a pénzintézet helyett a felügyeleti biztos (vagy a későbbiekben kirendelt felszámoló vagy végelszámoló) hozzájárul.

„Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem” formanyomtatványát A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) számú közlemény 8. számú melléklete tartalmazza, amely az alábbi linkre kattintva közvetlenül is elérhető.

G1031 Nyomtatvány

 

FORRÁS: www.mvh.gov.hu

Monitoring adatszolgáltatás!

Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2015. évi program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól

Letölthetők az alábbi linken!

   - 28/2015 (II.20.) számú MVH Közlemény

   - 29/2015 (II.20.) számú MVH Közlemény

Rendelet módosulás 2015

A Magyar Közlöny 2015. február 17-i számában megjelent a 7/2015(II.17) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról, mely tartalmazza többek között:

  - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

  - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

  - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

  - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet módosítása

  - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet módosítása

  - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

  - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet módosítása

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet módosítása

  - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet módosítása

  - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló módosítása

  - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

  - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

  - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet módosítása

  - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

  - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

 

Ifjúsági Ház és Turisztikai Szálló Nagyrábén és 2015-ös programok

A Barangoló Ifjúsági és Kulturális Egyesület 2013. óta Nagyrábén ifjúsági szállást működtet, melyet iskolai, ifjúsági és felnőtt csoportok, családok, baráti közösségek, magán személyek vettek eddig igénybe.
A szállásról készült bemutató film megtekinthető az alábbi facebook oldalon: https://www.facebook.com/BarangoloNagyrabe

A szállás költsége: nyáron 2000 Ft /fő/éj, fűtés szezonban: 2500 Ft /fő/éj + idegenforgalmi járulék.

Egész évben fogadjuk vendégeinket és segítjük tervezett programjaik megvalósítását. 

Projektötlet benyújtási lehetőség!

A Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület megkezdte Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS) előkészítését. Ehhez várjuk működési területünk vállalkozásainak, civil szervezeteinek, önkormányzatainak projekt javaslatait, fejlesztési elképzeléseit e-mailben (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. ), személyesen vagy postai úton a munkaszervezeti irodában (4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 25. sz.).

A projektötlet adatlap letölthető az alábbi linken: Projektötlet adatlap

Honlapunk kiegészült egy "TERVEZÉS 2014-2020" menüponttal, ahol közzéteszünk minden jövőbeni működéssel, pályázati lehetőséggel kapcsolatos információt!

 

 

Tájékoztató az évenként kötelezően elvégzendő adategyeztetéshez

Minden új elektronikus kérelem benyújtás előfeltétele, a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése

Tisztelt Ügyfeleink!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja jelenlegi ügyfelei szíves figyelmét, hogy minden új elektronikus kérelem benyújtás előfeltétele, a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése.

Az elektronikus adatellenőrzés elvégzésére jogosult személyek:
1. Amennyiben az ügyfél rendelkezik saját ügyfélkapuval, akkor az adatellenőrzést önmaga elvégezheti.
2. Amennyiben az ügyfél rendelkezik olyan meghatalmazottal vagy technikai közreműködővel, akinek a jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére, akkor ezen meghatalmazott vagy technikai közreműködő jogosult az adatellenőrzés elvégzésére.
3. Amennyiben nem rendelkezik az ügyfél olyan meghatalmazottal vagy technikai közreműködővel, akinek a jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére, akkor a „Meghatalmazás kezelés” menü alatt található nyomtatványok alkalmazásával jelentsen be olyan meghatalmazottat vagy technikai közreműködőt, akinek jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére. Ezen képviselő jogosult az adatellenőrzés elvégzésére. 
Továbbá, amennyiben az ügyfél már rendelkezik a 2. pont szerinti meghatalmazottal vagy technikai közreműködővel, akkor más - az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére jogosult - meghatalmazottat vagy technikai közreműködőt csak az érintett meghatalmazás vagy technikai közreműködés visszavonásával és új bejelentésével tudja módosítani. 

Az elektronikus ügyintézési felületre belépő ügyfél (vagy állandó meghatalmazottja illetve technikai közreműködője) figyelmeztető üzenet kap arról, hogy jelenleg, csak az ügyfél-nyilvántartás keretébe tartozó kérelmet nyújthat be. 
Ezen kötelezettség alól kivételt jelent: 

• ha 2015. január 1-jét követően kérelmezte az ügyfél a nyilvántartásba vételét;
• ha 2015. január 1-jét követően már nyújtott be ügyfél-nyilvántartási adatot módosító kérelmet;
• vagy ha 2015. január 1-jét követően már nyújtott be elektronikus úton „Nyilatkozat a nyilvántartási adatok ügyfél általi felülvizsgálatáról” elnevezésű nyomtatványt.

Leírás az elektronikus adategyeztetés elvégzéséhez:
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/tajekoztato_az_evenkent_kotele_20150107_1048585

 

 

 

Kifizetési kérelem benyújtási időszak 2015 február 1-től

Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2015. (I. 26.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

Közlemény és csatolandó mellékletek letöltése itt!

 
Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 
 
Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I. 23.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 
 
Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 14/2015. (I.23.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 
 
Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11/2015. (I. 23.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről 
 
Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2015. (I. 23.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 
 
 
 

Nyitva tartás módosulása!

A Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25 szám alatti munkaszervezeti irodájának nyitva tartása 2015.01.19-étől az alábbiak szerint módosul:

      Hétfő:           7:15 - 15:15

      Kedd:           7:15 - 15:15

      Szerda:         7:15 - 15:15

      Csütörtök:     7:15 - 15:15 (Pályázati beadási időszakban: 7:15 - 17:15)

      Péntek:         7:15 - 15:15

Ifjúsági Tehetségkutató és Művészeti Találkozó

Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 90/2014. (XII. 22.) számú közleménye

Megjelent  az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 90/2014. (XII. 22.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet kapcsán a koordináló szervezet kötelezettségeiről a tevékenységben, illetve ügyfelek személyében bekövetkező változások esetéről. 

Letöltés itt

 

 

Megjelent a 2/2014. (XII. 30.) MvM rendelet

Megjelent a Magyar Közlöny 187. számában a 12/2014 (XII.30) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról.

Letöltés itt

Programfelhívás: "A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertje

Tájékoztatás LEADER Térségek közötti együttműködés jogcímhez kapcsolódóan

Tájékoztatom, hogy megjelent  az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 90/2014. (XII. 22.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet kapcsán a koordináló szervezet kötelezettségeiről a tevékenységben, illetve ügyfelek személyében bekövetkező változások esetéről. 

 http://umvp.kormany.hu/download/2/8e/c0000/IHk_2014_090_(XII_22)_IHkozlemeny.pdf

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy munkaszervezeti irodánkban (Berettyóújfalu, Kossuth u. 25) 2014.12.29 - 2014.12.31 között a személyes ügyfélfogadás szünetel. Munkaszervezetünk ezen időszakban telefonos ügyfélfogadást tart 7:30 - 16:00 között az alábbi telefonszámon:

Dede Magdolna : 0630 /330-8430

Pályázat helyi értéktárakra

Az agrártárca és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdet.

Pályázat célja: A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, tájegységi nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése és megismertetése, a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott egyes nemzeti értékek és hungarikumok kollektív megismertetése, azok írott és elektronikus kiadványokban történő megjelenítése és népszerűsítése, valamint az ezen értékeket bemutató terek kialakítása és rendezvények szervezése által.

Támogatás forrása: összesen 250 millió Ft (3 támogatási cél)

Pályázat benyújtása: A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető a www.nakvi.hu oldalról. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítést követően ki kell nyomtatni és a jelen pályázati felhívás 12. pontjának 2) bekezdésében foglaltak szerinti módon és határidőig, postai úton is meg kell küldeni a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet címére (1223 Budapest, Park u. 2)

A pályázatot 2015. január 5-től - felfüggesztés esetének kivételével - 2015. február 15-én 23 óra 59 percig lehet elektronikusan kitölteni, illetve véglegesíteni és 3 munkanapon belül postára adni.

Forrás: UMVP.EU

Részletek az alábbi linken érhetőek el, illetve tölthetőek le: http://www.umvp.eu/node/593988

Telefonos alkalmazás a közvetlen értékesítésért

Termelőket keresünk! Olyan mobiltelefonos alkalmazást fejleszt a NAKVI, amely segítségével a felhasználó könnyedén rátalál a közelében árusító termelőkre. Az adatbázis bővítéséhez most ingyenes regisztrációt kínálunk.

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából a családi gazdaságokat, gazdálkodókat elérhetőségeikkel, vásárlási helyszíneit és az általuk előállított hazai, egészséges termékeket listázó megmutató mobiltelefonos alkalmazást fejleszt. Az applikáció javítja a kisgazdaságok piacra jutási, értékesítési lehetőségeit és a vásárlók értékelhetik is a termelőket.

Ha szívesen szerepelne az erre a célra kialakított adatbázisban, regisztráljon ingyenesen az alábbi linken:

http://www.nakvi.hu/app/termekkereso/

Folyamatosan frissítheti a megadott adatait. Az iOS és Android rendszerű telefonokon elérhető applikációban az Ön által megadott és véglegesített termékek lesznek kereshetők.

Az alkalmazás 2015 februárjában lesz letölthető, amiről értesítést küldünk a regisztrált felhasználóknak.

A megkereséshez kapcsolódó kérdéseit a hibabejelentés linket használva küldheti el részünkre.

 

Forrás: NAKVI


Rendelet módosulások

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy megjelent a Magyar Közlöny 157. száma, melyben megtalálható a 8/2014. (XI. 19.) számú - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló MvM rendelet, melyben módosításra kerültek az alábbi rendeletek :

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet módosítása

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet módosítása

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosítása

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosítása

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítása

A Magyar Közlöny 2014. évi 157. száma letölthető ittFelhívás az Év IKSZT-je elismerés odaítélésére

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) felhívást tesz közzé az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) címbirtokos szervezetek részére az „Év IKSZT-je” elismerés odaítélése érdekében.

Részletek az alábbi linken olvashatóak: http://www.ikszt.hu/hirek/felhivas-az-ev-ikszt-je-elismeres-odaitelesere.html

 

Mindenki Karácsonya

Az Év Fiatalbarát Önkormányzata, Az Év Fiatalbarát Vállalata - pályázati felhívás

Ezúton tisztelettel tájékoztatom, hogy a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet pályázatot hirdet a Vidékünk Jövője Program keretében. A program céljai között szerepel a vidékről történő elvándorlás megállítása, a fiatalok számára a helyben maradásra és a tanulmányok után a hazatérésre ösztönző feltételek kialakítása, valamint a képzett, világlátott fiatalok vidékre költözésének segítése. Az akció kiemelt célja az is, hogy a vidéki élet meghatározó szereplőit bevonjuk, ezért a vidéki önkormányzatok és vállalkozások számára olyan versenyt hirdetünk, amelyben megmutathatják, ők milyen erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a fiatalokat segítsék a vidéken való boldogulásban.

A pályázat települési önkormányzatok, valamint vállalkozások részére került kiírásra.

Pályázati felhívás letöltése

Az Év Fiatalbarát Önkormányzata felkérő levél letöltése

Az Év Fiatalbarát Vállalata felkérő levél letöltése

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014.10.18-án irodánkban az ügyfélfogadás 7:30 - 12:00 óra között tart.

Pályázati felhívás vállalkozások részére

Figyelmébe ajánljuk, hogy megjelent a Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítéseés a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása pályázati felhívás.

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése: http://palyazat.gov.hu/doc/4387

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása: http://palyazat.gov.hu/doc/4386Kifizetési kérelem közlemény módosítások

Felhívjuk minden kedves pályázónk figyelmét, hogy az aktuális 2014.08.01-től 2014.12.31-ig tartó kifizetési kérelem beadási időszakkal kapcsolatban, a következő kifizetési kérelmi közlemények módosításra kerültek:


Megjelentek a 2014-2020-as fejlesztési időszak első felhívásai

2014. szeptember 11-én Magyarország kormánya aláírta a következő 7 évre szóló Partnerségi Megállapodást az Európai Bizottsággal, és ezzel formálisan kezdetét vette az új, 2014-20-as fejlesztési időszak. Az új periódus nyitányaként október 10-én kilenc új kiírás jelent meg 116,5 milliárd forintos támogatási keretösszeggel.

Részletek és fejlesztési lehetőségek letöltése itt!Akkreditált Falusi vendéglátó képzés indul több helyszínen!

 A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége Akkreditált Falusi vendéglátó képzést indít. 

A képzés célja : szakmai felkészítés, kezdő falusi vendéglátók és vidéki szolgáltatóként tanyagazdaságot, farmgazdaságot működtető magánszemélyek, kis- és mikro vállalkozások számára.

A jelentkezési lap letölthető a FATOSZ internetes szakmai  oldaláról:

http://www.fatosz.eu/falusi+vendeglato+kepzes/falusi+vendeglato+kepzes.html

A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi e-mail címre kérjük visszaküldeni

2014. szeptember 30 –ig :          Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

A képzés célcsoportja: a falusi vendégfogadók, a falusi turizmus, mint szolgáltatói tevékenység iránt érdeklődők akik most tervezik bekapcsolódásukat a vendégfogadásba, vagy szeretnék ismereteiket elmélyíteni. Ők lehetnek kezdő  falusi vendéglátók , ÚMVP nyertes falusi szállásadók, vidéki szolgáltatók, tanyagazdaságot és farmgazdaságot működtető  magánszemélyek, őstermelők, kis- és mikro vállalkozások vezetői, munkatársai.

 A képzés tervezett  helyszínei  Október végétől  :

  • Eger
  • Győr
  • Báránd - Szarvas
  • Budapest
  • Pécs

 A képzés várható időtartama: 60 óra 3 x 2 alkalom (egymást követő pénteki és szombati napokon vagy hallgatói igények alapján egymást követő szombati és vasárnapi napokon ) , 09-17 h között.

A képzés formája:  Hétvégi előadások és gyakorlati foglalkozások

 A képzés központi  koordinálja:  

FATOSZ központi  információs irodája 1077. Budapest, Király u.93.

 A képzésre való jelentkezés módja:

A mellékletben található jelentkezési lap kitöltését követően , e-mailben való megküldése az alábbi e-mail címre: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

 Bizonyítvány:

A hallgatók az akkreditált  képzés végén tanúsítványt t kapnak, amelyet különböző vidékfejlesztési  pályázatoknál, a támogatásokat nyertek számára előírt képzettségnek elfogadnak.

 Tematika:

  1. Gazdálkodási Ismeretek (vállalkozási, adózási, jogi ismeretek)
  2. Környezet kialakítása modul (a szálláshely berendezése, szálláshely üzemeltetési engedély, védjegy rendszer, szakosodás)
  3. Szabadidős tevékenységek szervezése ( felnőtt és gyermek programok szervezése, csomagajánlatok készítése, örökségturizmus, kulturális turizmus, hagyományőrzés) 
  4. Vendégház és szolgáltatásainak higiéniai előírásai ( vendégház működtetésének higiéniás feltételei, helyi termékek megjelenése a vendégasztalon

  5. Kommunikáció-marketing( vendéggel való kapcsolattartás, konfliktus kezelése, helyi  és térségi közösségépítés, internetes ( on-line)  megjelenés, fogyasztóvédelem, )

+  1 Jó gyakorlat bemutatása, mintagazdaságba való ellátogatás

Oktatók:   Szakirányú felsőfokú végzettséggel  rendelkező oktatók és  sikeres vállalkozást működtető, gyakorlott falusi vendéglátók.

Hallgatói létszám:    Minimum 20 fő 

Ezen hallgatói létszám alatt nem indítjuk el az adott helyszínen a képzést, azt újra meghirdetjük.

 A képzés költségei[1]: 50.000 Ft + 10.000 Ft regisztrációs díj + 10.000 Ft  vizsgadíj, amelyről  a hallgatók számlát kapnak.

 A FATOSZ tagszervezeteinek tagjai kedvezményesen veheti igénybe a képzést: 40.000Ft+ 10.000Ft regisztrációs díj + 10.000Ft vizsgadíj

 A díj befizetése: A jelentkezés elfogadásának visszaigazolását  követően , az 1 óra megkezdése előtt  a regisztrációs díjat , míg a képzés díját a képzés végéig kell megfizetni ( átutalni ) a FATOSZ bankszámlájára : Budapest Bank 10103173-40063023-00000002

 A  képzési díjon felül a hallgatókat terhelő költségek:

- A szállás , utazás és az étkezés költsége

A FATOSZ  által biztosított :  nyomtatott tananyag,  előadások CD-n.

Budapest, 2014. 09.01.

 

Dr.Csizmadia László sk.

FATOSZ Elnöke


[1]      A FATOSZ tagszervezeteinek tagjai kedvezményesen veheti igénybe a képzést: 40.000Ft+ 10.000Ft regisztrációs díj + 10.000Ft vizsgadíj

FELHÍVÁS NYOMTATHATÓ VERZIÓ

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE

 

2014. szeptember 20-án Kabán megrendezésre került a Bihar-Sárrét-Bihor Határmenti Vásár és Vállalkozói Fórum

A Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 2012-ben alakult. Célja a térségben élők életminőségének javítása, a helyi adottságokra épülő fejlesztések előmozdítása, a térség gazdasági fejlesztésének segítése. 2013-ban azzal a céllal kerestük meg a Bihari HACS-ot, hogy olyan hosszú távon fenntartható együttműködést folytathassunk velük, amely mindkét régió számára pozitív hatással bír.

2014. szeptember 20-án került megrendezésre Kabán a Mácsai Sándor Művelődési Ház területén a Bihar-Sárrét-Bihor Határmenti Vásár és Vállalkozói Fórum. A rendezvény Szegi Emma Polgármester asszony és Nagy-Máté András (Bihari HACS) megnyitó beszédével vette kezdetét.

Ezt követően résztvevők bemutatkoztak a megjelent nagy számú közönségnek. Sor került a felújított piactér átadására is, ahol a Hajdúszoboszlói Termelői Piac szereplői is megjelentek.

Visszatérve a Művelődési Ház elé, lehetőség volt a Bihar-Sárrét amatőr képzőművészeti kiállítás megtekintésére illetve az érdeklődők egy rövid, gyalogos városnézésen is részt vehettek. Az ebéd elfogyasztása után Szabó Ádám (a Csillag születik és az X-Faktor sztárja) szórakoztatta az embereket, majd további színvonalas kulturális programok következtek (Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület - Földes, Őszirózsa Hagyományőrző Egyesület - Kaba, Kabai Nyári Színház Közhasznú Egyesület, Galagonya Néptánccsoport - Bors, illetve Kun Zsolt humorista - Bihardiószeg).

A rendezvény az érintett térség vállalkozásai, civil szervezetei számára biztosított bemutatkozási, kiállítási valamint értékesítési lehetőséget, illetve személyes konzultációt. A cél: az internetes felületre regisztrálók személyes találkozása, bemutatkozás.

A pályázatban átfogó célként fogalmazódott meg: hozzuk közelebb egymáshoz a két érintett határmenti térség gazdasági szereplőit, közösségeit, elősegítve ezzel a mikro régió fejlődését. A gazdasági szereplők aktivizálásával, egyfajta multiplikátorhatást elérve, rendszeressé és szervezetté kívánjuk tenni a kapcsolattartást az együttműködést mind a vállalkozások, mind a lakosság és a civil szervek között. A vásár és fórum sikerességét bizonyítja, hogy több mint 15 település 30 kiállítója mutatkozott be a piaci termelők mellett.

Rendelet módosulás (kifizetési kérelem)

Ezúton tájékoztatom, hogy 2014. szeptember 15-én megjelent az 1/2014. (IX. 15.) MVM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

A rendelet többek között tartalmazza: A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet módosítását, Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet módosítását és Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet módosítását.

Továbbá tartalmazza Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosítását, Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítását, Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítását, Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosítását, Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítását, Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosítását, és Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítását. 

Az IH közlemény az alábbi linken keresztül elérhető:

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/52af4ac9ea312b2290214b60f10897c4592cd5ab/megtekintes

Bihar - Sárrét - Bihor Határmenti Vásár és Vállalkozói Fórum

Változatos rendezvények a kistérségben

Rengeteg színes rendezvény vár mindenkit ősszel a kistérség több településén:

Bővebben: Változatos rendezvények a kistérségben