Megjelent a Kormány 1012/2016. (I.20:) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 498 M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 8. szám

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. Hatályát veszti a Vidékfejlesztési Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló

1721/2015. (X. 6.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

 A közlöny letölthető itt