Figyelemfelhívás LEADER jogcímben nyert pályázók részére

Tisztelt Pályázók!

A LEADER Intézkedési terv értelmében az

    - Új szálláshely kialakításának, meglévő szálláshely fejlesztésének és bővítésének támogatása;

    - Turisztikai szolgáltatás fejlesztésének támogatása;

    - Helyi termékekkel foglalkozó mikrovállalkozások támogatása;

    - Kisértékű vállalkozás-fejlesztése;

    - Helyi vállalkozások versenyképességének erősítése, növelése

intézkedésben támogatást nyert kérelmek esetében a pályázónak vállalnia kell, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egy időben a megvalósult projektről képes (minimum 3db fotó), szöveges beszámolót bocsát a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület rendelkezésére, melyet az egyesület a saját honlapján megjelentet.

Ennek elmulasztása szankciót von maga után!