Tájékoztatás LEADER Térségek közötti együttműködés jogcímhez kapcsolódóan

Tájékoztatom, hogy megjelent  az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 90/2014. (XII. 22.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet kapcsán a koordináló szervezet kötelezettségeiről a tevékenységben, illetve ügyfelek személyében bekövetkező változások esetéről. 

 http://umvp.kormany.hu/download/2/8e/c0000/IHk_2014_090_(XII_22)_IHkozlemeny.pdf