LEADER kifizetési kérelemre vonatkozóan

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet (a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet az alábbiak szerint módosította:

A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakoktól eltérően január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez. A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során a 13. § (2) bekezdés és a 15. § (2)–(9) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”

A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Amennyiben a 3. § (9) bekezdése szerinti 6 hónapos, valamint a Vhr. 24. § (1) bekezdése szerinti 9 hónapos határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első benyújtási időszak megnyílásától számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési kérelem.”

Amennyiben a 35/2013. (V.22.) VM rendelet 2. § (3) bekezdés d)-f) pontjára irányul, úgy az első kifizetési kérelem benyújtására a 9 hónapos határidő vonatkozik!

A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B § (1) bekezdésétől eltérően június 30-ig lehet benyújtani, továbbá ha a hat, illetve a kilenc hónapos határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási időszak (július), úgy a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első benyújtási időszak első hónapjában (augusztus) is lehet kifizetési kérelmet benyújtani.