Megjelent az 56/2014 (IV.11) számú MVH Közlemény

Megjelent az 56/2014 (IV.11) számú MVH Közlemény a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről.

A közlemény és mellékletei az alábbi linken tölthetőek le: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk562014