Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése

Megjelent a 184/2013. (XI. 15.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről.

A közlemény és mellékletei az alábbi linken érhető el: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1842013