Térségek közötti együttműködés /LEADER/

2013. szeptember 10-én kedden a Magyar Közlöny 147. számában a 77/2013 (IX.10.) VM rendeletben megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtott támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013 (III.5.) VM rendelet módosítása, amely a támogatási kérelmek benyújtási határidejét 2013. november 15-ben állapítja meg.
 
 Magyar Közlöny 147. száma letölthető az alábbi linken: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13147.pdf

 

Tájékoztató a LEADER Térségek közötti együttműködés jogcímhez kapcsolódó támogatási kérelmek benyújtásának módjáról

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 2. § (6) bekezdése alapján az együttműködési projekt végrehajtásában részt vevő ügyfelek egy közös támogatási kérelmet nyújtanak be. A támogatási kérelem főlapját minden ügyfél, míg a főlaphoz tartozó, egyes ügyfelekre vonatkozó részkérelmeket az érintett ügyfelek, valamint a koordináló szervezet képviseletre jogosult vezetője aláírásával ellátja.

 

Ennek értelmében a térségek közötti együttműködés jogcímre (az 57/2013 (III. 22.) számú MVH Közlemény alapján) benyújtandó kérelemcsomagnak minimum az együttműködő partnerek számának megfelelő részkérelmet kell tartalmaznia. A Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett, IH hozzájáruló nyilatkozattal jóváhagyott együttműködésben részt vevő ügyfelek mindegyikének külön részkérelmet szükséges benyújtania az együttműködési projekt egyes részeire, mivel a részkérelmekből áll össze maga az együttműködés.

 

Az egyes részkérelmek mindegyikének tartalmaznia kell elszámolni kívánt kiadásokat, a csatoltandó betétlapokon feltűntetett tételeket, vagy a koordináló szervezet esetében minimum projektmenedzsmentre igényelt támogatást.

 

Amennyiben egy db részkérelem kerül benyújtásra, vagy nincsenek megosztva a tervezett költségek az együttműködő ügyfelek között (pl. a kérelemcsomag egyes részkérelmei 0 Ft támogatási igénnyel kerülnek benyújtásra, vagy ugyanazok a tételek kerülnek felvezetésre valamennyi részkérelemre), akkor a kérelemcsomag az érdemi vizsgálatnak nem megfelelő.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelemcsomagban benyújtandó egyes részkérelmeket (a hozzájuk tartozó betétlapokkal és egyéb dokumentumokkal együtt) egymástól jól elkülöníthetően, csoportosítva nyújtsák be az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a koordináló szervezet székhelye szerint illetékes MVH regionális kirendeltségéhez.