Leader támogatási kérelem benyújtási időszak meghosszabbítás!

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy megjelent az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának 190/2013. számú közleménye, miszerint az EMVA Helyi Vidékfejlesztési Stratérigiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013 (VI.23) VM rendelet keretében meghirdetett támogatási kérelem benyújtási időszakot az Irányító Hatóság 2013. augusztus 31. 18:00-ról 2013. szeptember 30. 18:00-ig meghosszabbítja. A határidő meghosszabbításáról szóló jogszabály módosítás kihiredetése folyamatban van.

A közlemény az alábbi linken tölthető le: http://www.kormany.hu/download/a/fb/f0000/LEADER%20TK3_beny%C3%BAjt%C3%A1si%20id%C5%91szak%20hossz_sz%C3%B3l%C3%B3%20IH%20k%C3%B6zlem%C3%A9ny%202013%20augusztus.pdf#!DocumentBrowse