Felhívás

Tisztelt Pályázók!

Hamarosan megnyitásra kerül az EMVA Falumegújítás- és fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése című támogatási lehetőség. Előre láthatólag a következő célterületekre lehet majd kérelmet benyújtani:

 

Falumegújítás- és fejlesztés jogcím keretében:

Maximálisan igényelhető támogatási összeg az 1., 2., 3., és 5. célterület esetén 10.000.000 Forint, a 4. célterület esetén pedig 5.000.000 Forint.

Támogatási intenzitás 100%, kivéve a 3. célterület, ahol 85%.

Jogosult ügyfél: települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, továbbá székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy.

1. célterület: a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására  az alábbi épületekhez kapcsolódóan: - aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek, - ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek, - ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek, - ad) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület rendezésére, parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztésére, - ae) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására;

A célterülethez kapcsolódóan az épület, építmény felújításának, bővítésének, átalakításának keretében legfeljebb bruttó 15 %-os alapterület növekedés támogatható, amennyiben az az épület, építmény korszerűsítéséhez, funkciójának betöltéséhez kapcsolódóan szükséges.

 

2.  célterület

 b) a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre: - ba) kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre, - bb) az utak mentén elhelyezkedő járdák kivételével a védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétányok kialakítására, fejlesztésére, - bc) az a) pont aa)-ac) alpontjában meghatározott útvonalak mentén zöldfelületek, látvány- és használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztésére; - bd) szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítására, fejlesztésére.

 

3. célterület

c) alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére ehhez kapcsolódóan: - ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek, - cb) egyéb üzlethelyiségek, - cc) egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek, - cd) raktárak, - ce) szociális és hatósági helyiségek, - cf) szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátására, parkoló, út, - cg) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők fejlesztésére, - ch) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzésére, - ci) a település településrendezési tervének eszközeinek módosítására;

 

4. célterület

d) kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően Kültéri sporteszközök elszámolása támogatható.

 

5. célterület

e) kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya gördeszka pálya kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek kialakítására, felújítására.

 

Vidéki örökség megőrzése

Maximálisan igényelhető támogatási összeg minden célterület esetében 15.000.000 Forint. Támogatási intenzitás 100%.

Jogosult ügyfél: települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, továbbá székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy.

 

1. célterület

helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: aa) az építmény, építményrész külső felújítására, restaurálására, ab) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény, építményrész belső felújítására, korszerűsítésére, restaurálására, ac) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására, ad) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására, ae) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó zöld felület rendezésére, létrehozására, felújítására, af) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására;

 

2. célterület

b) a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására az alábbiak szerint: ba) természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására, bb) természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára;

 

3.célterület

c) helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására az alábbiak szerint:

 ca) tanösvény, tematikusút, túraútvonalak kialakítására, felújítására, cb) tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről, cc) helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére;

 

4. célterület

d) építmény, építményrész helyi védetté nyilvánítása érdekében a helyi építmények felmérésére irányuló értékvizsgálat elvégzésére, beleértve az ehhez kapcsolódó szakmai anyagok elkészítését.

 

 

 

 

A rendeletek megjelenését követően tájékoztató fórumokat tartunk, melyek helyszíneit és időpontjait a honlapon jelezzük.